Firma BOROS s.r.o.


se zabývá prováděním vrtných prací pro inženýrsko-geologické a hydrogeologické mapování, průzkum ložisek stavebních surovin, průzkum v trasách liniových staveb, pedologické průzkumy, průzkumy zemin a vod kontaminovaných ropnými i jinými produkty a průzkumem při vyhledávání vhodných lokalit pro umisťování skládek komunálního odpadu již od roku 1992.

Specializuje se na vrtání lehkými vrtnými soupravami typu RNH-6, RJP-95 a soupravou UGB-50 M.


BOROS s r.o.
Pětipeského 764/8
169 00 Praha 6

Telefon:
257 315 820, 220 518 438, 602 253 851-2

Fax:
257 326 717

E-mail:
boros@vrtani-cerpani.cz


Kontakt

BOROS s r.o.
Pětipeského 764/8
169 00 Praha 6
257 315 820
220 518 438
602 253 851-2
FAX 257 326 717